top of page

עורך דין חוזים - קובי מתתיהו עו"ד חוזים מומחה בחוזים ומשפט מסחרי

חוזים והסכמים משפטיים מהווים חלק בלתי נפרד משגרת חיינו והם מלווים אותנו במישור החוזים המסחריים וכן האישיים כגון הסכם ממון, חוזה מתנה ועוד... במסגרת החוזים המסחריים ניתן למצוא בין היתר חוזה מכר, חוזה שכירות, חוזה הפצה, הסכם זכיינות וכיוצ"ב מכאן מי מאתנו לא נזקק לשירותי עורך דין חוזים והסכמים משפטיים מיומן הבקיא בדיני החוזים והסכמים המשפטיים לשם ייעוץ בענייני חוזים, הפרת חוזה, בדיקת חוזה ועריכת חוזים והסכמים משפטים על מגוון סוגי החוזים המסחריים והחוזים וההסכמים האישיים.

חוזים והסכמים משפטיים מצריכים ידע בניסוח תוכן החוזה או ההסכם אותו אתם מבקשים לערוך. באופן בו הניסוח יהיה ברור ולא משתמע לשני פנים. ניסוח שאינו נכון או שמשתמע לשני פנים יש בו כדי להוביל למחלוקות בין הצדדים לחוזה לעניין פרשנות החוזה או הסכם אותו ערכתם. עורך דין לענייני חוזים מיומן ידע להגשים את מטרתו החוזה באופן בו התוכן יהיה ברור, ענייני ושאינו משתמע לשני פנים דבר שיש בו כדי למנוע ו/או להפחית מחלוקת פרשנית  בין הצדדים לחוזה.

מכאן חשיבות עורך דין חוזים המיומן ובקיא בענייני חוזים והסכמים משפטיים היא חשובה אין ספור להצלחה בהגשמת רצונכם בעריכת החוזה ומטרותיו. עורך דין חוזים יידע לייעץ בהפרת חוזה כיצד לנהוג, עורך דין הפרת חוזה הינו עורך דין לחוזים הבקיא בענייני הפרת חוזה.

קובי מתתיהו הינו משרד עורך דין חוזים והסכמים משפטיים שזו התמחותו בקיא ומיומן בדיני החוזים, הסכמים, צוואות, החקיקה והפסיקה שבהם לרבות דינים משלימים לעריכת חוזים ותוקפם המשפטי, אנו נוכל לסייע לכם ביעוץ ועריכת חוזים מסחריים ואישיים באופן מקצועי תוך התייחסות לכל המאפיינים של החוזה או ההסכם אותו אתם מבקשים לערוך וכן יגשים את מטרתכם החוזיות.

משרדנו כמשרד עורך דין לענייני חוזים והסכמים משפטיים פועל כעשור מתמחה ומייצג בהפרת חוזה ובתביעות חוזיות שונות כמו כן אנו מעניקים שירותי בדיקת חוזים והסכמים משפטיים, מתן חוות דעת בענייני חוזים וכן עריכת כל סוגי החוזים המסחריים כגון: חוזה מכר, חוזה זכיינות, הסכם שותפות, הסכם הפצה, הסכם מייסדים, הסכם נותני שירותים, עריכת תקנון, חוזה השכרה, הסכם שיעבוד, הסכם העברת זכויות, הסכם סודיות, הסכם הלוואה ועוד.

משרדנו מתמחה בעריכת חוזים והסכמים אישים כגון: הסכם ידועים בציבור, הסכם ממון, צוואות, הסכם מתנה וכו' הם הסכמים בעלי אופי אישי המצריך רגישות וידע מעורך הדין בהגשמת רצון הצדדים או הצד בעל ההסכם, עורך דין חוזים מיומן בנושאי חוזים אישים כדוגמת הסכם ממון, צוואות וכדומה. יוכל לייעץ וכן לערוך את אותו הסכם/חוזה אותו תבקשו וזאת בהתאם לרצונכם ומשאלות לבכם. 

מחפשים וצריכים עו"ד דיני חוזים? כיצד בוחרים עורך דין דיני חוזים מוצלח?

כמובא לעיל עריכת חוזה אינה דבר פשוט והיא מצריכה מיומנות בניסוח והבנת הכללים דיני החוזים והדין. מכאן הצורך בלבחור עורך דין דיני חוזים מיומן הבקיא בדיני החוזים והנושאים המשפטים הנלווים להם, כך שיוכל לערוך בעבורכם את החוזה או ההסכם אותו ביקשתם באופן ברור ומקצועי ללא פשרות, כך תבטיחו לעצמכם שאכן החוזה אותו ביקשתם עונה על הצרכים שלכם.

קובי מתתיהו משרד עו"ד לדיני חוזים השירותים הניתנים ללקוחות עסקיים ופרטיים:

  • ייעוץ משפטי מקיף בענייני חוזים והסכמים משפטים.

  • עריכת כל סוגי החוזים המסחריים כגון: הסכמי הפצה, זכיינות, הסכמי שותפות, מכר, השכרה, תקנון וכיו"ב...

  • ייעוץ ועריכת חוזים אחידים והסכמי מתן שירותים.

  • עריכת הסכמי ממון, צוואות , חוזה מתנה, הסכמי ידועים בציבור וחוזים אישים.

  • ייצוג משפטי בהפרת חוזה, ביטול חוזה.                                                                                                                                          

עורך דין חוזים והסכמים - ייעוץ משפטי בחוזים והסכמים משפטיים - מעורך דין לחוזים הבקיא בדיני החוזים והסכמים  המשפטיים, הסכמי ממון וצוואות. ייעוץ בעריכת חוזים והסכמים מסחריים, ייעוץ וייצוג משפטי בענייני הפרה וביטול הסכם.

עורך דין הפרת חוזים והסכמים משפטיים - עורך דין לחוזים המתמחה בהפרת חוזים והסכמים מסחריים - 

קובי מתתיהו   משרד עורך דין   חוזים והסכמים משפטיים המתמחה בענייני הפרת חוזים. ככלל הגישה היא כי חוזים הם זכות ולא חובה ולכן על המתקשרים בחוזה להיות מחויבים בקיומו של החוזה. אך המציאות מלמדת כי לא פעם יש מחלוקות בין הצדדים לחוזה מחלוקת אשר אף מובילה להפרתו של החוזה, ומכאן מה עושים במקרה של הפרת חוזה?  כמשרד עורך דין להפרות חוזים ניידע  לייעץ ולטפל במקרה בו הופר החוזה ואתם מבקשים להמשיך ולקיימו, צריך לזכור כי לא כל הפרה תחשב כהפרה יסודית ויש אפשרות להמשיך ולפעול ע"פ החוזה ולתקן את ההפרה בהמשך. משרדנו כמשרד עורך דין המתמחה בהפרת חוזים יאפשר ייעוץ והכוונה ואף גישור ובררות בנושאי הפרת חוזה והסכם משפטי. כמשרד עורך דין להפרת חוזים והסכמים המתמחה בענייני הפרת חוזים וביטול חוזה נשמח לעזור ולייעץ בענייני הפרת חוזים.

עורך דין חוזים אחידים - עורך דין לחוזים המתמחה בחוזים אחידים

מטרתו של חוק החוזים האחידים, התשמ"ג - 1982, היא "להגן על לקוחות מפני תנאים מקפחים בחוזים אחידים" (סעיף 1 לחוק). חוק החוזים האחידים, כלשון הסעיף, נועד לסייע לציבור הלקוחות הנזקק לחוזים אחידים ולהגן עליו מפני תנאים מקפחים שעלולים להימצא בחוזה אחיד. כמשרד עורך דין המתמחה בחוזים נדע לייעץ בענייני חוזים אחידים וכן לערוך חוזה אחיד.

עורך דין ביטול חוזים - עורך דין חוזים 

ביטול חוזה יהיה ניתן לעשות ע"פ האמור בחוזה או בהתאם לחוק, יש מספר עילות המקנות זכות לביטול חוזה: 

כפיה – לחץ קיצוני שהופעל על צד לחוזה השולל את רצונו החופשי. כפייה יכולה להתבטא בהפעלת כח ובאמצעות איומים.

עושק – הצד השני ניצל את מצוקתו של המתקשר בחוזה (ניצול מצוקה יכול להתבטא בניצול חולשה שכלית או גופנית או בניצול חוסר ניסיונו של המתקשר), עושק ייחשב כעושק גם במצב בו התנאים שנקבעו בחוזה גרועים מן המקובל במידה בלתי סבירה.

טעות – החוזה נחתם עקב טעות. טעות הינה למעשה פער בין המציאות כפי שחווה אותה צד המתקשר בחוזה לבין המציאות בפועל דבר אשר למעשה פוגע בגמירת דעתו של המתקשר. חשוב להדגיש, כי אין המדובר בכל טעות אלא בטעות יסודית. טעות יסודית אומרת, כי במידה והמתקשר היה יודע על אותה טעות הוא לא היה מתקשר בחוזה מלכתחילה. 

עורך דין חוזה מתנה - הסכם מתנה

הסכם מתנה הוא למעשה הסכם בו אדם מעניק לאדם אחר במתנה זכויות מלאות או חלקיות על נכסי מקרקעין, רכוש, או ממון. הסכם מתנה מוגדר על ידי קריטריון מרכזי אחד – מתנה היא ללא תמורה. אם מקבל המתנה מקבל תמורה כלשהי, ולו התמורה הקטנה והסמלית ביותר, הסכם זה איננו יכול להתקיים, היה ולא מתקיים הסכם מתנה אזי חל על הצדדים חוק המתנה, תשכ"ח-1968. החוק קובע התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב, ככלל את תנאי מתן המתנה הצדדים רשאים לנסח ואז יחול עליהם דיני החוזים.

משרד עורך דין חוזים קובי מתתיהו מתמחה בעריכת חוזים וכן הסכמי מתנה.

 חוזים מעמד אישי - קובי מתתיהו עו"ד חוזים מעמד אישי

משרדנו מתמחה בחוזים מעמד אישי כגון: חוזה מתן מתנה, הסכם ממון, הסכם ידועים בציבור, הסכם חלוקת עיזבון, צוואה, סכם גירושין.

הסכם ידועים בציבור

  הסכם המסדיר את יחסי הממון בין בני זוג שאינם  נשואים ושאינם מבקשים להינשא.

הסכם גירושין

 הסכם שנועד להסדיר את סיום היחסים בין בני הזוג ויכול לכלול ענייני רכוש, משמורת על הילדים ונושאים נוספים.

הסכם ממון

הסכם המסדיר את ענייני הרכוש של בני הזוג העומדים להינשא או לאחר נשואים.

צוואה

צוואה נערכת ע"י המצווה שהוא בעל הצוואה בה הוא רושם מה יעלה בעניין רכושו וזכויותיו לאחר לכתו מן העולם.

הסכם מתן מתנה

הסכם המסדיר את רצון הצדדים בלתת ולקבל מתנה ללא תמורה, הסכם מסדיר את יחסיהם המשפטיים.

הסכם חלוקת עיזבון

הסכם המסדיר את חלוקת העיזבון של המוריש בין היורשים כדין את עיזבון המוריש.

מאמרים פרי משרדנו

ביטול חוזה

כעורך דין לענייני חוזים לא פעם נשאלתי האם ניתן לבטל חוזה שכירות, חוזה מכר, חוזה התקשרות וכיוצ"ב.

על שאלה זאת ניתן להשיב שהגישה הרווחת היא כי חוזים והסכמים יש לקיים, וביהמ"ש ציין לא פעם.... 

הפרת חוזה

ככלל הפרת חוזה נחלקת להפרת חוזה יסודית ושאינה יסודית.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970

מגדיר: הפרת חוזה יסודית כ-הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר...

פרשנות חוזה

פרשנות וניסוח נכון לתוכן החוזה הינו דבר המצריך ידע ניסיון והבנה בדיני החוזים. עורכי דין לחוזים המתמחים בעריכת חוזים, פרשנות חוזים והדין החל עליהם מודעים לחשיבות ניסוח נכון לתוכן החוזה שלא ישתמע לשני פנים....

עורך דין חוזים מסחרי

חשיבות עורך דין מסחרי לעסקים?
עסקים קטנים כגדולים חברות וארגונים נדרשים לא פעם לבצע פעולות עסקיות המצריכות עו"ד מסחרי לעסקים שבקיא בתחומי המשפט המסחרי עסקי וזאת כחלק מפעולתם העסקית השוטפת מכאן חשיבות עורך דין מסחרי לעסקים שילווה אותם משפטית עוד משלב הקמת העסק וכן לאורך ימי פעילותו וכן בסיומו. כמשרד עו"ד מסחרי לעסקים וחברות יש לא מעט סוגיות שבהם אנו עוסקים  כגון: ייעוץ וליווי משפטי שוטף לעסקים בתחומי המשפט המסחרי והאזרחי, טיפול בתחומי רישוי עסקים ומשפט מנהלי, ייעוץ ועריכת חוזים מסחריים, ייצוג משפטי בתביעות צרכנים, עוולות מסחריות, הקמה ופירוק עסקים ושותפויות ועוד..
המשפט המסחרי הינו תחום משפטי רחב עורך דין מסחרי עסקי הינו עו"ד המתמחה בתחומי משפט ספציפיים המותאמים לעסקים כגון:  דיני מסחר, דיני צרכנים, רישוי עסקים, חוזים אחידים וכיו"ב. מכאן החשיבות לעסקים שהם יטופלו ע"י עורך דין מסחרי עסקי הבקיא בתחומי המשפט הרלוונטיים לעיסוקם, כך שיוכל לתת מענה לצרכיהם המשפטיים באופן איכותי ומקצועי.
 
משרד עו"ד מסחרי לחוזים מסחריים המתמחה בעריכת כל סוגי החוזים והסכמים המסחריים כגון: הסכמי הפצה, הסכמי מייסדים, תקנון, הסכמי סודיות, חוזה זכיינות, הסכם שותפות, חוזי מכר וכדומה. ייעוץ ועריכת חוזים מסחריים נעשה ע"י עורך דין חוזים מסחריים המתמחה בדיני החוזים והמשפט המסחרי עסקי, משרדנו ישמח לעמוד לשירותכם בייעוץ ועריכת חוזים מסחריים והסכמים משפטיים.
 
צריכים עורך דין מסחרי לעסקים - קובי מתתיהו עו"ד מסחרי לעסקים לשירותכם!
משרדנו כמשרד עורך דין מסחרי לעסקים מטפל בסוגיות משפט שונות בהם נקלים עסקים וכן מתמקד בייעוץ וייצוג משפטי בעוולות מסחריות הפוגעות ברווחיות ובמוניטין של בעל העסק. כמוכן אנו עוסקים בייעוץ ועריכת כל סוגי החוזים המסחריים לרבות ייעוץ וייצוג משפטי  בהפרת חוזה או ביטול חוזה  וכן בענייני חוזים אחידים. משרדנו מייעץ ומלווה בהקמה ופרוק עסקים וכן נוכל לבחון את כדאיות הפניה לפירוק החברה\העסק בידי ביהמ"ש ולחסוך בכך לחברה הוצאות משפט לא מבוטלות. משרדנו  כמשרד עו"ד מסחרי מייעץ ומלווה משפטית עסקיים קטנים כגדולים בתחומי המשפט המסחרי ואזרחי כגון:  פתיחה עסקים,  פירוק שותפות, רישום סמני מסחר, רישוי עסקים, דיני צרכנות ועוד.

 

עורך דין חוזים והסכמים מסחריים משרד עורך דין מסחרי המתמחה בעריכת חוזים והסכמים מסחריים, ייעוץ בענייני חוזים מסחריים, הפרה וביטול הסכם, חוזה אחיד, הסכם שותפות, הסכם סודיות, הסכם מייסדים, הסכם עבודה.   

חוזים מסחריים ייעוץ משפטי  יש לא מעט סוגי חוזים והסכמים בתחום העסקים כגון: הסכם מייסדים, הסכם שותפות, הסכם מכר, הסכם השכרה, הסכם הלוואה, הסכם נותן שירותים ועוד.

משרד עו"ד חוזים קובי מתתיהו מתמחה בדיני החוזים ומשפט מסחרי לעסקיים מעניק שירות ייעוץ בענייני חוזים כך שתכלו לדעת איזה חוזה נכן בעבורכם לפי המהות העסקית אותה אתם מבקשים.

חוזה מסחרי או הסכם מסחרי מתייחסים לאותם עקרונות של מתן מענה לצורכי הצדדים הבאים להתקשר בחוזה או הסכם מסחרי. חוזה או הסכם מסחרי צריך לשקף נאמנה את רצון הצדדים ומטרתם העסקית באופן שיאפשר לצדדים להסכם או חוזה להגשים את רצונם העסקי.

עורך דין חוזים מסחרי הינו עו"ד הבקיא בדיני החוזים והמשפט המסחרי ויידע להגשים את רצון הצדדים לחוזה.

חוזים מסחריים אחידים משרדנו מתמחה בעריכת חוזים מסחריים אחידים, לדוגמה הסכם עם לקוחות למתן שירות או מכר. חוזה אחיד הינו הסכם בעל תוכן קבוע למשל הסדר התשלום והוא מופנה למספר לא מוגבל של לקוחות העסק.

הסכם מכר

חוזה מכר של נכס או מוצר המאגד את תנאי עיסקת המכירה בין המוכר לקונה.

הסכם שותפים

הסכם המסדיר את היחסים המשפטיים בין השותפים בעסק משותף.

הסכם שותפות

חוזה שותפות הינו הסכם משפטי בכתב בין שני אנשים או יותר המבקשים להקים שותפות עסקית. החוזה מגדיר באופן רשמי את תנאי ההתקשרות בין השותפים ומסדיר את מערכת היחסים העסקית ביניהם.

הסכם הלוואה

.הסכם המסדיר את תנאי ההלוואה בין המלווה ללווה

הסכם מייסדים

הסכם בין שותפים/יזמים המעוניינים לפתוח חברה, הסכם מסדיר את יחסיהם המשפטיים.

הסכם השכרה

הסכם השכרה של נכס או מוצר המגדיר את תנאי ההשכרה של הנכס או המוצר.

קובי מתתיהו משרד עורך דין חוזים מסחרי אזרחי לעסקים וחברות לשירותכם 
ייעוץ משפטי ועריכת כל סוגי החוזים ע"י עו"ד חוזים המתמחה בדיני חוזים והסכמים משפטים.

המלצות

Glass Buildings

עורך דין מקצוען, אמין, טוב שיש עוד כאלה עורכי דין ממליצה בחום.

כבעל חברה פניתי בעניין עריכת הסכם הפצה, ואני חייב לציין כי אני מאוד מרוצה מהיחס ומהמקצועיות של עו"ד קובי מתתיהו והצוות שטיפל בי בצורה הוגנת ומקצועית ללא פשרות, ועל כך נותר לי רק להגיד להם תודה.

עו"ד קובי מתתיהו מומלץ וחרוץ. 

bottom of page