מתתיהו משרד עורך דין חוזים משרד עורך דין מסחרי לעסקים וחברות

עו"ד חוזים מסחרי לעסקים

קובי מתתיהו - משרד עורכי דין מסחרי לעסקים, חוזים ונזיקין

משרד עורכי דין בוטיק לעסקים בראשון לציון המנוהל ע"י עורך דין מסחרי השם דגש על שירות אדיב ומקצועי בפני לקוחותיו. במסגרת שירותי המשרד יינתן ייעוץ וליווי עורך דין לעסקים קטנים כגדולים, חברות ושותפויות, כמו כן אנו מספקים שירותי גביית חובות לעסקים וייעוץ משפטי.

כמשרד עורך דין לענייני חוזים יינתן ללקוחותינו ייעוץ משפטי בדיני חוזים והסכמים משפטים, עריכת חוזים מסחריים, חוזים אחידים וכן הסכמי ממון וצוואות. משרדנו משמש גם כמגשר ובורר עסקי. משרדנו מטפל בנושאי המשפט המנהלי כנגד רשויות המדינה. כמשרד עורך דין לנזיקין אנו מייצגים לקוחות פרטים ועסקיים בתביעות נזקי גוף, רכוש ועניינים אחרים במקצועיות ובשקיפות מלאה.

 שעות פעילות המשרד: 

ימים א'-ה' 09:00-18:00

 

טלפון: 03-5036712

 

כתובתינו: רח' סחרוב דוד 19, ראשל"צ


 

פירוק חברה בפיקוח בהמ"ש

פשר 1828/02 א.פ. השקעות (70) בע"מ נ' הבנק לפיתוח התעשיה בע"מ (פורסם בנבו, 3.9.02)

סוגיה משפטית: הגשת בקשה לפירוק חברה בפיקוח בהמ"ש, כאשר המבקשים אינם מהווים נושי החברה וכן אין זה מעמדם העתידי.  בהמ"ש פסק כי לא ניתן לקבל את הבקשה לפירוק חברה בידי מי שאינו נושה או שמעמדו יהיה שכזה.

לפסק הדין

עורך דין מסחרי | עו"ד עסקים | דחיית בקשה לפירוק חברה 

פירוק חברה, לא פעם מבקשת חברה לפרק עצמה ולהפסק את קיומה ("חברה מחוסלת") פירוק חברה יכול להיעשות ע"י פירוק מרצון בו החברה המצויה ביכולת פירעון חובותיה יכולה לקבל החלטה בפני האסיפה הכללית לפרק עצמה מרצון או פירוק שלא מרצון ע"י בהמ"ש ובפיקוחו, ככלל דבר זה יעשה לבקשת נושה או נושים כאשר החברה אינה פורעת את התחייבותה כלפיהם.

בעת פירוק חברה עדיפות תהיה לפירוק מרצון, אם לבקשת החברה או נושיה, אל מול פירוק מאת בהמ"ש דבר שיסב הליכים והוצאת משפטיות לא מבוטלות על מבקשי הפירוק, הוצאות העשויות לפגוע ביכולת החברה לפרוע את מלא חובותיה.

מכאן בטרם תתקבל החלטה על פירוקה של חברה, חשוב יהיה לבחון באם ניתן לפרק את החברה מרצון או להובילה למצב שכזה, יהיה זה עדיף לחברה ואף לנושיה אל מול פניה לפירוק בידי בהמ"ש. 

 

לאור האמור עורך דין מסחרי לעסקים יוכל לבחון את כדאיות הפניה לפירוק בידי בהמ"ש ולחסוך בכך לחברה הוצאות משפט לא מבוטלות. 

עו"ד משפט מסחרי ובוררות עסקית

משרדנו כמשרד עורך דין מסחרי לעסקים מטפל בסוגיות משפט שונות בהם נקלים עסקים וכן מתמקד בייעוץ וייצוג משפטי בעוולות מסחריות  הפוגעות ברווחיות ובמוניטין של בעל העסק. כמוכן אנו עוסקים בייעוץ ועריכת כל סוגי החוזים המסחריים לרבות ייעוץ וייצוג משפטי  בהפרת חוזה או ביטול חוזה  וכן בענייני חוזים אחידים. משרדנו מייעץ ומלווה בהקמה ופרוק עסקים וכן נוכל לבחון את כדאיות הפניה לפירוק החברה\העסק בידי ביהמ"ש ולחסוך בכך לחברה הוצאות משפט לא מבוטלות.

משרדנו מייעץ ומלווה משפטית עסקיים קטנים כגדולים בתוחמי המשפט המסחרי ואזרחי  פתיחה עסקים,  פירוק שותפות,  רישוי עסקים ועוד.

בוררות עסקית זו דרך בא ניתן לסיים סכסוך עסקי באופן מהיר וזאת מבלי להידרש לפנות לערכאות משפטיות הליכי ערעור וכיו"ב. משרדנו משמש גם כמשרד בוררות המלווה ומייעץ לעסקים בתחום זה וישמח לעמוד לשירותכם. 

משרדנו מייעץ ומייצג בנושאי המשפט מנהלי, עתירות מנהליות, דיני מכרזים והתקשרויות עם רשויות ציבוריות וגופים הפועלים מכוח החוק.

קובי מתתיהו משרד עורך דין

מסחרי אזרחי

לעסקים וחברות לשירותכם

כמשרד עורך דין לענייני חוזים אנו מעניקים ייעוץ וייצוג משפטי מקיף בנושא הפרת חוזה והסכמים משפטיים.

ככלל הפרת חוזה נחלקת להפרת חוזה יסודית ושאינה יסודית.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),תשל"א-1970

מגדיר: הפרת חוזה יסודית  כ-הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה.

החוק אף קובע את הזכות לביטול החוזה באומרו:

(א)הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה היתה יסודית.

(ב)היתה הפרת החוזה לא יסודית, זכאי הנפגע לבטל את החוזה לאחר שנתן תחילה למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קויים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, זולת אם בנסיבות הענין היה ביטול החוזה בלתי צודק; לא תישמע טענה שביטול החוזה היה בלתי צודק אלא אם המפר התנגד לביטול תוך זמן סביר לאחר מתן הודעת הביטול.

(ג)ניתן החוזה להפרדה לחלקים והופר אחד מחלקיו הפרה שיש בה עילה לביטול אותו חלק, אין הנפגע זכאי לבטל אלא את החלק שהופר; היתה בהפרה גם משום הפרה יסודית של כל החוזה, זכאי הנפגע לבטל את החלק שהופר או את החוזה כולו.

דרך ביטול חוזה שהופר -  ביטול החוזה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה; אולם במקרה שבו מדובר בהפרת חוזה לא יסודית ובכל מקרה אחר שהנפגע נתן למפר תחילה ארכה לקיום החוזה אזי ביטול החוזה יעשה תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה.

צורתו ותוכנו של חוזה

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 קובע: צורתו של חוזה "חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם היתה צורה מסויימת תנאי לתקפו

על פי חוק או הסכם בין הצדדים" תוכנו של חוזה "יכול שיהיה ככל אשר הסכימו הצדדים".

משמעות הדברים, היא כי אין חובה שחוזה יעשה בכתב או בצורה כל שהיא,

אלא והדבר נקבע מפורשות בחוק, לדוגמה עסקה במקרקעין מחייבת הסכם בכתב.

מכאן גם הסכם בע"פ בו סיכמו הצדדים את פרטי העסקה והסכימו לכך, מהווה חוזה משפטי תקף ומחייב את הצדדים לכל דבר ועניין, וצד לחוזה שמפרו או מתחרט, עשוי להיות מחויב לקיומו ע"י הצד השני להסכם ואף ע"י צד שלישי שלטובתו נערך הסכם ו\או שניתן לו בו זכויות.

הפן הראייתי חוזה בע"פ נעדר צורה, ולכן יש ליצור פן ראייתי לתוכן ההסכם והסכמת הצדדים לקיומו. 

פן זה יכול שהיה: ע"י עד\ים, הקלטה של הצדדים ותיעוד אחר של פרטי העסקה והסכמת הצדדים לה.

ביטול חוזה

כמשרד עו"ד המתמחה בענייני חוזים, הסכמי ממון, צוואות והסכמים משפטיים. משרדנו מטפל בנושאי ביטול חוזה כדוגמת: חוזה שכירות, חוזה מכר, הסכם הפצה, שותפות וכיוצ"ב.

ככלל חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 מבקש הוא להסדיר את סוגיית ביטול חוזה סעדים ופיצויים בגין ביטולו של חוזה או הסכם שנערך בין הצדדים, לשון החוק האמור ודינים נוספים לדוגמה חוק הגנת הצרכן ביטול עסקה מגדירים מתי קמה הזכות לביטול החוזה וכיצד יש לנהוג בהפעלת זכות זו. בהקשר זה ביטול חוזה חד צדדי שאינו כדין עשוי לחשב כהפרת חוזה וכן להטיל על המפר חיובים כלפי הצד השני ואף כלפי צד ג' שחוזה שהופר דן גם בעיינו.

לסיכום:

לא פעם בעלי דין יוצרים בניהם הסכמים מגוונים כגון הסכם מכר הסכם ממון ועוד בע"פ מתוך כוונה לקיומה של הבטחה או עסקה בניהם. הסכמים שהם מחייבים מבחינת הדין למרות שנערכו בע"פ ולא בכתב, הם מקנים לצדדים את אותם זכויות בדין לקיום החוזה ואכיפתו כפי שהם ניתנות לצדדים שערכו הסכם בכתב כל עוד הדין לא סותר זאת.

מכאן שצד להסכם שנערך בע"פ, אל לו לטעות כי אין חוזה שכזה מחייב והוא יכול להתנער ממנו לפי רצונו מבלי להיות צפוי להיתבע על הפרתו, ולכן רצוי כי עו"ד לחוזים הבקיא בדיני החוזים יוכל לחוות את דעתו בטרם תבטלו ו\או תתנערו מקיום הסכם\חוזה שעליו הסכמתם ובכך הדבר עשוי למנוע מהמפר נזקים מיותרים.

דיני חוזים חקיקה                                        משפט מסחרי חקיקה                           משפט אזרחי חקיקה

חוק החוזים הכללי                                               פקודת החברות                                             חוק יחסי ממון

חוק החוזים האחדים                                            חוק עולות מסחריות                                       חוק השכירות והשאילה

חוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה                    חוק המכר                                                     תקנות הירושה

קובי מתתיהו - משרד עו"ד מסחרי, חוזים ונזיקין

*אמור לעיל נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי להוות משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף להתייעצות עם עו"ד.

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon

    הודעה לגולשי האתר

  * לתנאי שימוש באתר לחץ כאן.

  * אתר זה נגיש לקריאת טקסטים לבעלי מוגבלויות בהתאם לפטור מחובת הנגישות לאתרים ע"פ תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)(תיקון), התשע"ח-2017.

  כל הזכויות שמורות ואין להעתיק כל תוכן ותמונה ללא קבלת קודם לכך אישור בכתב מבעלי האתר, הדבר מהווה הפרת זכויות יוצרים ועשוי לשמש עילה לתביעה 2015-2021.www.law-kobim.com 

  *  התוכן המובא באתר הוא להתרשמות בלבד ואינו מהווה המלצה או תחליף לייעוץ משפטי פרטני מעו"ד בתחום.