top of page

קובי מתתיהו משרד עו"ד מסחרי אזרחי

רישום סמני מסחר

 

עיצבתם לוגו חדש, בחרתם סלוגן שווקי לעסק ואין אתם רוצים לראות עסק או אדם אחר מעתיק ומשתמש בסימן הייחודי שלכם? אם כן מה ניתן לעשות?

ככלל סמני מסחר מהווים קניין רוחני של בעליו וניתן להגן עליהם מפני העתקה ו/או שימוש לא מורשה.

אחת הדרכים המקובלות היא רישום אותו לוגו או סלוגן כסימן מסחרי ברשם סמני המסחר. 

רישום הלוגו או הסלוגן כסימן מסחרי מהווה דרך להגן עליו ולהודיע בפני כל בני עלמא על היותו סימן מסחרי מוגן.

קובי מתתיהו משרד עורך דין לרישום סמני מסחר ישמח לעמוד לשירותכם בייעוץ ורישום סמני מסחר.

bottom of page