top of page
עו"ד הסכמי ממון

עורך דין הסכם ממון

עורך דין הסכם ממון - קובי מתתיהו עו״ד מומחה להסכמי ממון!

הסכם ממון הינו הסכם בין בני זוג הבא להסדיר את עיניני הרכוש בין בני הזוג וכן ניתן להסדיר עניינים נוספים בהתאם, עורך דין הסכם ממון בקיא בעריכת הסכם ממון, עו״ד להסכמי ממון וידע להגשים באופן אישי ומקצועי את רצונותיכם בהסכם ממון.

חשיבות עו״ד לעריכת הסכמי ממון ? עורך דין להסכמי ממון?

בני זוג העומדים להינשא שלא הסדירו את עיניינם הממוניים והרכושיהם בהסכם ממון יחול עליהם חוק יחסי ממון המסדיר את עיניינהם הממוניים ורכושם במהלך החיהם המשותפים ובסיום הקשר בינהם. מכאן חשיבות עו״ד לעריכת הסכמי ממון בטרם נשואי בני הזוג. עורך דין להסכמי ממון המיומן ובקיא בתחום עריכת הסכמי ממון ידע לערוך הסכם ממון בהתאם לדרישותכם.

צרכים עורך דין הסכמי ממון ? קובי מתתיהו משרד עו״ד להסכמי ממון!

משרדנו כמשרד עורכי דין להסכמי ממון מתמחה בעריכת הסכם ממון, הסכם ידועים בציבור וחוזים והסכמים משפטיים כללים. קובי מתתיהו הינו משרד עו״ד להסכמי ממון, חוזים והסכמים משפטים המתמחה בעריכת הסכמי ממון וחוזים אישיים.

 

הסכמי ממון עורכים במשרד עורך דין המתמחה בהסכם ממון - קובי מתתיהו עו"ד המתמחה בדיני חוזים מסחריים הסכם ממון והסכם ידועים בציבור.

הסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים או העומדים להינשא או בין בני זוג ידועים בציבור מה הוא ההליך בשנת -2024?

הקדמה:

הסכם יחסי ממון נועד להגדיר כיצד יחולקו נכסיהם וממונם של בני זוג נשוי בשעת סיום נישואיהם ופירוק קשר הנישואין ביניהם.

הסכם ממון שמתקיים בין ידועים בציבור ובני זוג חד מיניים יכול לעסוק גם בעניינים נוספים לדוגמה הסדר תשלום מזונות,

משמורת ילדים, העברת זכויות ועניינים נוספים אותם בוחרים בני הזוג להוסיף להסכם הממון.

הסכם הממון הנו הסכם חשוב ומומלץ להסתייע בעורך דין הבקיא בעריכת ההסכם ממון לשם עריכת הסכם ממון והסכם ידועים בציבור.

החוק:

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 הינו החוק הבא להסדיר את הסכמי הממון וכן קובע כי  בין בני זוג, כי בעת פטירה של בן הזוג או גירושין של בני הזוג זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית מהרכוש והממון המשותף שצברו במהלך נישואיהם אם לא הסדירו עניינים אילו במפורש בהסכם ממון, ולמעשה בני זוג שלא ערכו הסכם ממון או שהסכם לא קובע אחרת יחול בעניינם הלכת "הסדר איזון המשאבים" כמופיע בחוק יחסי ממון.

מכאן אם זוג נשוי מעוניין כי במקרה של סיום נישואיהם יופרדו הנכסים שצברו במשך השנים, כך שיהיו שייכים לכל אחד בנפרד ולא יחולקו שרירותית על פי כללי החוק לעניין הסדר איזון המשאבים, עליהם לעשות זאת בצורה מפורשת על ידי הסכם ממון.

החוק מאפשר לבני זוג לערוך את הסכם הממון לפני נישואיהם (הסכם קדם נישואין), או במהלך הנישואים.

כאשר בני זוג שאינם נשואים, אך חיים ביחד ואינם רוצים או יכולים להינשא כדמו"י, רוצים לערוך הסכם המסדיר את מערכת היחסים הכלכלית ביניהם, ניתן לעשות זאת ע"י הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור שיכונה "הסכם לחיים משותפים והסדר ממון".

הקשר שבין הסכם ממון לצוואה או ירושה:

אדם יכול להוריש (על פי צוואה או כללי חוק הירושה) רק נכסים, זכויות וכספים שבבעלותו, או את החלק שלו בלבד בנכסים משותפים.

ככלל אדם לא יכול להוריש את רכושו או להורות מה ייעשה בו לאחר מותו אלא עם עשה זאת בעריכת בצוואה ובהתאם לחוק הירושה.

הסכם ממון קובע כיצד יחולקו הנכסים של בני זוג בינם לבין עצמם, ובכך קובע מהו היקף העיזבון של כל אחד מבני הזוג, ואילו צוואה קובעת כיצד יחולק אותו עיזבון(הירושה של המוריש).

אוכלוסיית יעד לעריכת הסכם ממון:

בני זוג אשר עומדים להינשא  או שכבר נשואים.

שלבי ההליך:

עקב מורכבות הנושא מומלץ להסתייע בעורך דין הבקיא בתחום עריכת הסכמי ממון לשם עריכת ההסכם.

ההסכם טעון אישור רשמי של בית משפט לענייני משפחה, או נוטריון, לפי העניין:

אם מדובר בהסכם טרום נישואים שעוסק בענייני ממון, ניתן לאשרו אצל נוטריון (או רשם נישואין) ואין צורך לאשר אותו בבית המשפט או בבית הדין הדתי של בני הזוג.

הסכם שנערך לאחר שבני הזוג נישאו ו/או שעוסק גם בענייני ילדים, מזונות וכדומה צריך לקבל אישור של בית המשפט לענייני משפחה, או בית דין דתי (בית הדין הרבני במקרה של יהודים, בית הדין השרעי במקרה של מוסלמים, בית הדין הדרוזי וכו').

האישור יינתן רק לאחר שבית המשפט או הנוטריון בחן את ההסכם שאין בו כדי לפגוע בזכויות הצדדים וכן יבחן שבני הזוג העומדים מולו גיבשו את הסכם הממון מרצונם החופשי, תוך הבנת המשמעות של ההסכם ותוצאותיו.

שינוי הסכם ממון:

חוק יחסי ממון קובע שינוי של הסכם כזה, יעשה בכתב וכן יש לאשר את ההסכם בשניית.

הסכם התרת נישואין:

במקרה של גירושין הסכם בין בני הזוג שאושר בפסק דין להתרת נישואין על ידי בית הדין, דינו כדין הסכם ממון שאושר כדין.

"התרת נישואין"  לרבות: גירושין, ביטול נישואין, הכרזה שהנישואין בטלים מעיקרם או פירוד לפי דין דתי שאינו מאפשר גירושין.

תוקפו של הסכם ממון שלא אושר כדין:

הלכה הרווחת היא, כי הסכם רכושי שבטיבו ובטבעו הינו הסכם ממון, יש לאשרו במתכונת הקבועה בסעיף 2 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, והסכם שלא נעשה בפרוצדורה זו אינו הסכם תקף. דהיינו, הסכם ממון שלא אושר על ידי בית המשפט או בית הדין על פי הפרוצדורה הקבועה בחוק, הוא משולל תוקף ובטל מיסודו (ע"א 169/83, שי נ' שי).                              

מכאן כדי לא לעלות שאלה לעניין תוקף ההסכם ואם הוא חל על בני הזוג יש לאשרו בהתאם וכפי שמגדיר זאת חוק יחסי הממון.

אישור הסכם ממון בין זוגות חד מיניים וזוגות הידועים בציבור בבהמ"ש לענייני משפחה:

בהתאם לחוק יחסי ממון הסכם ממון  שנערך בין בני זוג ידועים בציבור, כולל חד-מיניים (וזאת, בשונה מבני זוג נשואים כדמו"י או בני זוג שעתידים .להינשא כך), אינו מחייב אישור של רשות מוסמכת, קרי, בית משפט לענייני משפחה, או אימות אצל נוטריון, או אצל בית הדין הדתי.

מכאן כי הסכם ממון שנערך בין בני זוג חד מיניים או ידועים בציבור נדרשת רק חתימתם של בני הזוג על הסכם הממון בכדי שהיה להסכם תוקף משפטי מחייב.

למרות זאת, רצוי לאמת את ההסכם בפני בבית המשפט לענייני משפחה, למען מתן תוקף להסכם כפס"ד. בעניין זה הזכיר, כי במהלך השנים האחרונות אישר בית המשפט לענייני משפחה הסכמי ממון גם של זוגות חד-מיניים כדוגמה. בתמ"ש 47720/06 כב' השופט פאול שטרק אישר בקשה לאישור הסכם ממון שנעשה בין בני זוג חד מיניים.

ביטול הסכם ממון

בני זוג שחתמו על ההסכם רשאים לבטלו בהסכמה ואם אין הסכמה אזי יש לפנות לבית המשפט אשר אישר את ההסכם בין בני הזוג בהגשת תביעה לביטול הסכם הממון וכדי לבטל אותו יש להוכיח לפחות אחת מעילות הביטול שבדיני החוזים.בפני בית המשפט.

מחיר הסכם ממון:

ככלל מחיר עריכת הסכם ממון ע"י עורך דין יקבע בהתאם לריבוי הנכסים של בני הזוג מורכבותו של ההסכם ומוניטין של עורך הדין, וכן יש להוסיף את מחיר אגרת ביהמ"ש לענייני משפחה לאישור הסכם הממון.

חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973 מסדיר את נושא הסכם הממון ואת חלוקת הנכסים באם לא נחתם הסכם ממון שאושר בידי הגורמים המוסמכים כלל אישור ההסכם על ידי בית המשפט לענייני משפחה ייתן להסכם הממון תוקף משפטי שווה ערך ל"פסק דין" דבר שיגביר את הוודאות של הצדדים בעניין חלוקת הרכוש והיחסים הממונים בניהם. מכאן שרצוי לערוך הסכם ממון ולאשרו כנדרש כך שההסכם תוקף משפטי שמחייב את הצדדים להסכם הממון או להסכם ממון טרום נישואין.

 

bottom of page