משרד עו"ד רישוי עסקים

משרדנו מתמחה בייעוץ וייצוג בענייני רישוי עסקים כגון אי מתן רישיון, צווי סגירה, כתבי אישום וכיוצ"ב.

הליך רישוי עסקים מורכב מדרישות הרשות המקומית וכן מדרישות גופים נוספים בהתאם למהות העסק וסיווגו כגון: משרד הבריאות, שירותי הכבאות וההצלה, משטרת ישראל, הרשות להגנת הסביבה וכו'...

בטרם עוסק מבקש לפתוח עסק ברשות מקומית יוכל זה לבחון תחילה את הדרישות לקבלת רישיון עסק במחלקת רישוי עסקים שבאותה רשות ובהתאם לדרישות, יש לבחון האם ניתן לקיימם ומה הן עלויות הביצוע לשם קבלת הרישיון.

כלל יש רישיון עסק לצמיתות וישנו רישיון לתקופה קצובה שעל בעל העסק לחדש בסיומו.

יש לא מעט מקרים בהם בנכס בוצעו עבירות בניה ו/או שהיעוד אינו מאפשר פתיחת אותו עסק ע"פ סוגו, מכאן נכון לבחון האם ניתן כלל להסדיר את דרישות אגף ההנדסה המהווים כאחד מהתנאים לקבלת רישיון לעסק.

חשוב לזכור שעסק המצריך רישיון מחויב ע"פ חוק לפעול בהתאם לתנאי הרישיון, כל שינוי ו/או הוספה לפעילות העסק חייבת לעמוד בתנאי הרישיון, אי עמידה בתנאי רישיון העסק מהווה עבירה פלילית שיש בה כדי להוביל להגשת כתב אישום.

משרדינו ישמח לעמוד לשירותכם בנושאי רישוי עסקים.

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon

    הודעה לגולשי האתר

  * אתר זה נגיש לקריאת טקסטים לבעלי מוגבלויות בהתאם לפטור מחובת הנגישות לאתרים ע"פ תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)(תיקון),  התשע"ח-2017. 

  * התוכן המובא באתר נכתב בלשון זכר מטעמי נכתב בלבד וואינו מהווה כל המלצה או תחליף לייעוץ משפטי פרטני מעו"ד בתחום.

  * כל הזכויות שמורות ואין לעתיק כל תוכן ותמונה ללא קבלת קודם לכך אישור בכתב מבעלי האתר, הדבר מהווה הפרת זכויות יוצרים ועשוי לשמש עילה לתביעה.

     2021- 2015 law-kobim.com