top of page
עורך דין קובי מתתיהו עו"ד לחוזים ומשפט מסחרי

קובי מתתיהו עורך דין חוזים מסחרי עסקי

קובי מתתיהו הינו משרד עורך דין מסחרי עסקי המתמחה במשפט מסחרי לעסקים וחברות תחומי פעילותם. כמשרד עורך דין לעסקים וחברות הפועל זה עשור ומתמחה בתחומי המשפטי המותאמים לפעילות העסקית של העסקים והחברות אותם אנו מלווים.

תחומי עיסוק משרד עורכי דין מסחרי לעסקים:

ייעוץ וליווי משפטי מקיף לעסקים וחברות               

ריטיינר משפטי בהתאמה לצרכי העסק חברה

ליווי בהקמת ופירוק עסקים, שותפות וחברות

ביצוע רישום חברה, עמותה ושותפות

הגשת עתירה מנהלית על החלטות רשם החברות

 טיפול וייעוץ בהעברת מניות

רישום וסילוק שיעבוד

עריכת חוזים מסחריים

טיפול וייעוץ ברישום סימני מסחר, פטנטים וקניין רוחני

גישור ובוררות עסקית

רישוי עסקים

הגבלים עסקיים

עוולות מסחריות

ייצוג משפטי לעסקים וחברות בתביעות אזרחיות

משפט מנהלי 

דיני צרכנות

מכרזים

שעות פעילות המשרד: 

ימים א'-ה' 09:00-18:00

 

טלפון: 03-5036712 

כתובתינו: רח' סחרוב דוד 19, ראשל"צ


 עו"ד מסחרי בדיקה נאותה ( Due Diligence) לפני השקעה עסקית

בדיקת נאותות (דיו דיליג'נס - Due Diligence) ובקיצור "DD" זהו שלב מהותי לפני התקשרות בהסכם בנוגע:

לרכישה, שותפות, ניירות הערך, זכיינות וכיו"ב.  

הבדיקה הנאותה "DD" נועדה לבחון את מצבה הפיננסי והמשפטי של החברה עוד בטרם התקיים שלב המו"מ. 

ככלל בעת התקשרות בהסכם השקעה בחברה יש לבחון את מצבה המשפטי אם אכן ניתן מבחינה חוקית להשלים את העסקה אותה ביקשנו לבצע כגון: רכישת ניירות ערך, שותפות, זכיינות וכיו"ב. 

יש לא מעט גורמים שביכולתם למנוע התקשרות שאותה ביקש המשקיע כמו: רשם החברות, תקנון החברה, הסכם מייסדים, החלטות האסיפה הכללית של בעלי המניות, הסכמי עובדים, הסכמים מסחריים והתחייבויות בהם התחייבה החברה וגורמים נוספים.

בדיקת מצבה הפיננסי של החברה מהווה שלב חשוב בקבלת החלטה באם להתקשר עמה. השלב יבחן את חוסנה הפיננסי של החברה, יציבותה, ביטחונותיה וסיכוניה וזאת בהתאם לסוג העסקה ורף הסיכון שמבקש המשקיע.

הבדיקה תכלול בין השאר: חוות דעת אמינה של רו"ח החברה, בדיקת מאזנים ותשקיפים, קבלת מידע מהבורסה לניירות ערך, בדיקת משכונים ושעבודים, בדיקת שווי הנכסים וההון של החברה, בדיקת מדרג בעלי המניות והון הרשום, בדיקת התחייבויות החברה לעובדים, ספקים, שכירות, מיסים, בדיקה מול רשויות המס ורשם החברות וכו'.

משקעים בעסק בעל מוניטין יבקשו לבדוק גם: באם יש לעסק רישיון כדין ואם לא מה הסיבה ואם ניתן לתקנה? בנוסף האם לעסק יש סימן מסחרי אזי הוא נרשם כסימן מסחרי או שהוגשה בקשה לרישומו וכן באם אין מצד העסק הפרה של סימני מסחר או זכויות יוצרים, כמו כן יש לבצע הערכה מה שווי המוניטין וכדאיות העסקה וביטחונותיה.

חשוב לבחון את הזכויות אותם אנו מבקשים לרכוש אם אין מניעה משפטית\חוקית לביצוע העסקה וכי הגורמים מצד החברה הם אכן מוסמכים לשאת ולתת בשם החברה ואין מניעה משפטית לכך.

לסיכום: 

משקיע נבון יבצע בדיקת נאותות משפטית ופיננסית ע"י עו"ד מסחרי הבקיא בתחום ורו"ח, בטרם יחל בשלב המו"מ וכן יבחן את מצב החברה לטווח הארוך כמה שניתן ויבקש בטוחות בהתאם לסוג העסקה, סיכוניה ותוקפה.

משרד עו"ד חוזים מסחרי - קובי מתתיהו משרד עורך דין מסחרי לעסקים

משרדו כמשרד עו"ד חוזים מסחרי עסקי ישמח לעמוד לשירותכם בייעוץ, ייצוג וליווי משפטי.

עורך דין מסחרי - קובי מתתיהו עו"ד מסחרי לעסקים
עו"ד מסחרי לעסקים הינו עורך דין הבקיא בתחומי המשפט המסחרי והאזרחי הנחוצים לעסקים קטנים כגדולים לרבות חברות ותאגידים.
משרדנו  כמשרד עורך דין מסחרי מאפשר מתן שירותים משפטיים לעסקים במסלול ריטיינר (חודשי) בהתאם לצרכים והיקף הפעילות העסקית.
כמשרד עורך דין מסחרי למעשה אנו מתמחים במגוון תחומי משפט הדרושים לעסקים וחברות במישור פעילותם העסקית כדוגמת: ייעוץ משפטי, עריכת חוזים והסכמים מסחריים, רישוי עסקים, דיני צרכנות, סמני מסחר, עוולות מסחריות , ייצוג משפטי וכו',
והכל תחת "קורת גג אחת" כשהשירותים המשפטיים יינתנו בהתאם לצורכי העסק במסלול ריטיינר או נקודתי.
עורך דין מסחרי - עורך דין עסקים לשירותכם
 עורך מסחרי המתמחה בעסקים יש ביכולתו לייעץ בתחום הקמה ופירוק עסקים, כמשרד עורך דין עסקים נייעץ בשאלות משפטיות בנושא הקמה של עסק חדש או פרוק עסק שותפות וכיוצ"ב. 
bottom of page