top of page

עורך דין מסחרי או עורך דין עסקי מה השוני?

הפועלים במישור העסקי נתקלים לא פעם בביטוי עורך דין מסחרי וכן עורך דין עסקי מכאן האם יש שוני בניהם

 

ככלל עו"ד מסחרי או עורכי דין מסחריים מגדירים עצמם כמתמחים בתחומי המשפט המסחרי שבהם ניתן למצוא בין השאר את משפט דיני החברות, השותפויות, האגודות וכיוצ"ב. בנוסף נכללים גם דיני החוזים ובפרט החוזים המסחריים, וכן ישנו גם המשפט המסחרי בן לאומי המתייחס לסחר החוץ. עורך דין מסחרי יש שיעסוק גם בתחום העבירות ע"פ חוק איסור הלבנת הון וכן עו"ד מסחרי יכול שיפעל בתחום חוק ההגבלים העסקיים ואיסור ריכוזיות במשק. נקודה נוספת עורך דין מסחרי יכול שיעסוק גם בדיני שילוח ומשפט ימי וכן בתחומי משפט מסחריים אחרים והכול בהתאם לאופי המשרד אותו הוא מייצג.

עורך דין עסקי לעסקים הינו עו"ד המתאים עצמו לתחומי המשפט אותם הוא מבקש להעניק ללקוחותיו העסקיים, ככלל הוא יתמחה בדיני המשפט המסחרי, אך יחד עם זאת ימקד את תחומי הימתחותו ביחס לאופי העסקים אותם הוא מייצג. אם בתחומי רישוי עסקים, דיני נגישות, דיני חוק הגנת הצרכן, דיני נזיקין, עוולות מסחריות ועוד. כמו כן עו"ד עסקי יכול שיפעל בתחום ליווי משפטי בהקמה ופירוק עסקים ושותפויות וכן עורך דין עסקי יש שיעסוק גם בגביית חובות כספיים בעבור העסקים אותם הוא מייצג. עו"ד עסקי יכול אף לעסוק בנקו' של דיני העבודה ובפרט חוזי עבודה וכן עו"ד עסקי לעסקים יעסוק בדיני החוזים והסחר ויש אף שיתמחו בדיני סחר אלקטרוני, דיני ביטול עיסקה וחוק כרטיסי חיוב(אשראי) וכיו"ב.

 

לסיכום:

עורכי דין מסחריים מכילים בתחומם את כלל דיני הסחר והמסחר לרבות תחומי משפט ייחודיים ע"פ אופי משרד עורכי הדין המסחרי. מנגד עורכי הדין העסקיים אשר פועלים גם כן בתחומי המשפט המסחרי, אך ייחד עם זאת הדגש הוא בהתאמת תחומי המשפט כך שיכללו את התחומים המשפטיים הנחוצים לעסקים אותם הם משרתים.

עוסק יכול שיפנה למשרד עו"ד מסחרי מובהק וכן יכול שיפנה לעורך דין עסקי הפועל בתחומים המתבקשים מאת העוסק על פי מהותו העסקית וצרכיו. 

כותב המאמר,

קובי מתתיהו עורך דין מסחרי לעסקים חוזים ונזיקין.

*אין לראות באמור משום המלצה או כתחליף לייעוץ משפטי.

bottom of page