top of page
עורך דין חוזים והסכמים  - קובי מתתיהו מתמחה בדיני החוזים
והסכמים מסחריים
עורך דין חוזים חותם על חוזה ,עורך דין חוזים מסחרי חתימה על חוזה
מי מאתנו לא נזקק לשירותי עורך דין חוזים מיומן הבקיא בדיני החוזים והסכמים המשפטים לשם ייעוץ בענייני חוזים, בדיקת חוזה ועריכת חוזים והסכמים משפטים על מגוון סוגי החוזים המסחריים והחוזים וההסכמים האישיים.

משרדנו כמשרד עורך דין לחוזים והסכמים מתמחה במתן שירותי ייעוץ בדיני החוזים ועריכת חוזים והסכמים משפטיים במישור החוזים המסחריים וכן האישיים כגון הסכם ממון, חוזה מתנה ועוד...

במסגרת החוזים המסחריים ניתן למצוא בין היתר: חוזה מכר, חוזה שכירות, חוזה הפצה, הסכם זכיינות וכיוצ"ב.

סוגיות וענייני חוזים והסכמים משפטים - עורך דין חוזים והסכמים הפרת חוזה

יש לא מעט סוגיות בדיני החוזים והסכמים המשפטים שמצרכים עורך דין חוזים לדוגמה לא פעם אנו עומדים בפני שאלות כגון: האם החוזה תקף גם ללא חתימתי? או למשל האם אני יכול לבטל את החוזה שעליו חתמתי? האם זכותי לקבל חזרה את מה שהשקעתי בסיום החוזה? האם החוזה כלפי הופר? מה הזכויות של צד ג' להסכם עליו חתמתי? וישנם עוד ועוד שאלות המצריכות ידע בדיני החוזים ותחומי המשפט הקשורים בהם ובעניינכם. מכאן שעורך דין לחוזים והסכמים משפטיים הבקיא ומתמחה בענייני חוזים והסכמים יוכל לעזור לענות על כך.

ייעוץ משפטי בדיני חוזים - עורך דין לחוזים והסכמים הפרת חוזה ביטול חוזה

כמובא לעיל תחום החוזים ודיני החוזים הינם מורכבים מתחומי משפט מגוונים שאותם עורך דין לחוזים והסכמים יידע לדוגמה חוזה למכירת דירה או נכס מקרקעין יהיה מושפע בין היתר אף מחוק המקרקעין והכללים נוספים המשפעים על עריכת החוזה. דוגמה נוספת חוזה למכירה מוצרים או שירותים יהיה מושפע גם מחוק הגנת הצרכן וכן מחוק המכר ודינים נוספים. עורך דין לחוזים והסכמים ייתן התייחסות מיוחדת לחוק בהקשר לעריכת חוזה אחיד ללקוחות, הסכמי ממון, צוואות ויש עוד לא מעט נושאים בעריכת חוזים שיש לבחון האם חלים עליהם דינים נוספים. משרדנו כמשרד עורך דין לחוזים מייעץ ומייצג את לקוחותיו בענייני עריכת חוזים, ביטול חוזה, הפרת חוזה וכיוצ"ב במקצועיות ודייקנות. כמשרד עורך דין חוזים המתמחה בנושא הפרת חוזה או הסכם ניידע לייעץ בענייני הפרת חוזה וכן בביטול חוזה.

ניסוח ופרשנות לחוזים - חשיבות עורך דין לענייני חוזים והסכמים 

ככלל ניסוח חוזה הינו זכות ומכאן שעל הצדדים לחוזה מטלת האחריות לנוסח ותוכן החוזה שאכן יענה על צרכיהם עד כמה שניתן וינוסח באופן ברור ושאינו משתמע לשני פנים. פרשנות חוזה היא ככלל דרך בה בהמ"ש בחון את החוזה שמובא בפניו כאשר מתגלה מחלוקת בין הצדדים לחוזה והם מבקשים את התערבותו של בהמ"ש בבירור ואכיפת החוזה או ביטולו.

מכאן חשיבות קבלת שירות מעורך דין לענייני חוזים והסכמים, הבקיא בדיני החוזים ובדינים הנלווים, עורך דין לענייני חוזים והסכמים משפטיים יידע לנסח את החוזה או ההסכם אותו אתם מבקשים באופן ברור ותמציתי.

עורך דין קובי מתתיהו הינו עורך חוזים והסכמים מסחריים המתמחה בעריכת חוזים, הסכמים משפטים וצוואות במיומנות רבה ועשור של ניסיון בכך.

מתי צריך עורך דין חוזים והסכמים משפטיים?

חוזה והסכם משפטי אינו דבר של מה בכך וכי מדובר ביצירה של הסכם שנועד להגשים את רצונם ושאיפתם של הצדדים לחוזה. מכאן חשיבות עורך דין לענייני חוזים והסכמים הבקיא בניהול מו"מ וכן ביכולת הבנה מה באמת הצדדים להסכם מבקשים. 

עו"ד חוזים מומלץ הינו עורך דין המתמחה בדיני החוזים ומכיר את הסוגיות המשפטיות הקשורות לתחום החוזים והסכמים המשפטיים.

בעת בחירתכם בעורך דין חוזים לעריכת החוזה אותו אתם מבקשים חשוב שתהיה הבנה בניכם לעו"ד ושאכן עורך הדין יבין וידע מה אתם מבקשים ואיזה חוזה נכון לערוך בעבורכם.

עורך דין חוזים אחדים

חוזה אחיד משמש עסקים רבים בנושא התקשרות עם לקוחות, ספקים, נותני שירותים וכיו"ב. מכאן חשיבות קבלת ייעוץ בעריכת חוזים אחידים מעורך דין לחוזים הבקיא בנושא חוזים אחידים שידע לייעץ ולערוך חוזה אחיד בהתאם לרצונכם והדין.

שאלות נפוצות בענייני חוזים:

מחיר עריכת חוזה? ככלל נקבע ע"פ נושא החוזה, מורכבותו, הקיף תוכנו, באם נדרש ניהול מו"מ בין הצדדים ע"י עו"ד וכיו"ב, להצעת מחיר ניתן לפנות למשרדנו משרד עורך דין חוזים והסכמים מסחריים ונשמח לעמוד לשירותכם.

האם חוזה בע"פ מחייב? חוזה יכול להיות תקף משפטית גם אם הוא נעשה בע"פ, זולת ונקבע אחרת בחוק כי החוזה הנ"ל מחויב להעריך בכתב. כמו כן באם יוכח כי הצדדים התכוונו לקיים בניהם חוזה בעל משמעות משפטית, ושיש לו תוכן להתחייבות הצדדים לדוגמה מכירה מוצר או שירות אזי גם חוזה שכזה בע"פ יהיה בעל תוקף משפטי.

חוזה אחיד מה תוקפו? ככלל עורך דין חוזים יציין כי חוזה אחיד נועד לקיים יחסים משפטים בין בעל החוזה לקבוצה בלתי תלויה של לקוחות למשל בנק המחתים את לקוחותיו על הסכם פתיחת חשבון, או עסק המחתים את לקוחותיו על הסכם התקשרות עמו וכדומה. ע"פ חוק החוזים האחידים שמטרתו להגן על לקוחות מפני תנאים מקפחים בחוזים אחידים, מחויב חוזה אחיד לעמוד בתנאיו היה ולא ניתן לתקוף את החוזה משפטית לעניין תוקפו או לחלק ממנו.

ביטול חוזה האם אפשר? הגישה הרווחת היא כי חוזים יש לקיים אך ישנם  מצבים בהם ניתן לבטל את החוזה באופן חלקי או מלא בעניין זה יש להבחין בין הפרה יסודית של החוזה שבגינה לא ניתן לקיים את החוזה לבין הפרה שמהפשרת את קיים החוזה תוך פנייה לתיקון ההפרה ואכיפתה. טענה להפרת חוזה חייבת להיות טענה מבוססת ולא טענה בעלמא שכן ביטול חוזה חד צדדי שלא כדין עשוי להיחשב בעצמו כמפר את החוזה.

הפרת חוזה מה נכון לעשות? כמשרד עו"ד לחוזים המתמחה בענייני הפרת חוזים יש לבדוק מה ההפרה ואם ניתן לתקנה או שזו הפרה יסודית שלא מאפשרת את קיום החוזה אם אכן יש הפרה של החוזה או ההסכם עליו חתמתם אזי נבקש מהצד המפר לתקן את ההפרה היה ומדובר בהפרה יסודית בה לא ניתן לקיים את החוזה אזי נפעל לביטול החוזה ולשיפוי והשבה ע"פ המובא בחוזה וע"פ האמור בחוק.

עורך דין חוזים מומלץ? הינו עו"ד לחוזים הבקיא בדיני החוזים ומתמחה בעריכת חוזים ובייעוץ משפטי בענייני חוזים והסכמים מסחריים, קובי מתתיהו הינו עורך דין לחוזים והסכמים משפטיים הבקיא בענייני חוזים והסכמים מסחריים לרבות הסכמי ממון, הסכמי זכיינות, הסכמי הפצה, צוואות וכיו"ב...

לשאלות נוספות וייעוץ משפטי בענייני חוזים ניתן לפנות למשרדנו המתמחה בעריכת חוזים וייעוץ משפטי בענייני חוזים והסכמים.

Keyboard and Mouse

מאמרים מהבלוג שלנו בנושא דיני חוזים

ביטול חוזה

כעורך דין לענייני חוזים לא פעם נשאלתי האם ניתן לבטל חוזה שכירות, חוזה מכר, חוזה התקשרות וכיוצ"ב.

על שאלה זאת ניתן להשיב שהגישה הרווחת היא כי חוזים והסכמים יש לקיים, וביהמ"ש ציין לא פעם.... 

הפרת חוזה

ככלל הפרת חוזה נחלקת להפרת חוזה יסודית ושאינה יסודית.

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה),תשל"א-1970

מגדיר: הפרת חוזה יסודית כ-הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר...

פרשנות חוזה

פרשנות וניסוח נכון לתוכן החוזה הינו דבר המצריך ידע ניסיון והבנה בדיני החוזים. עורכי דין לחוזים המתמחים בעריכת חוזים, פרשנות חוזים והדין החל עליהם מודעים לחשיבות ניסוח נכון לתוכן החוזה שלא ישתמע לשני פנים....

bottom of page