עו"ד מסחרי עסקי מהוא השוני שבין הסכם מפיץ מול הסכם סוכן 

 

חשוב להבחין בין ספק המבקש לערוך הסכם הפצה בו הצד שמולו נערך הסכם יחשב כמפיץ של הספק או כסוכן וזאת לעניין פיצוי בשל הפסקת ההתקשרות.

 

חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק), תשע"ב-2012 מגדיר :

 

"סוכן מסחרי" – מי שעיסוקו באיתור לקוחות או בפעילות, שמטרתם להביא להתקשרות בחוזה בין לקוח לספק בקשר לרכישת טובין המשווקים על ידי הספק;

"ספק" – יצרן טובין או בעל זכות להשתמש במוניטין ובסימני מסחר הקשורים לטובין, המשווק את אותם טובין; לעניין זה, "סימן   מסחר" – בין רשום ובין שאינו רשום.

 

מהותו של חוזה סוכנות הוא חוזה בתמורה בין ספק ובין סוכן מסחרי, שבו הספק מייפה את כוחו של הסוכן המסחרי בהרשאה מתמשכת לאיתור לקוחות חדשים או להתקשרות נוספת עם לקוחות קיימים, לשם רכישת טובין המשווקים על ידי הספק, בלי שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד ומעביד או קשרי שותפות.

 

פיצוי בשל סיום חוזה סוכנות סוכן העומד בתנאים המצוינים בחוק זכאי לפיצוי בשל סיום עסקתו ובהתאם לאמור בחוק כמוכן נקבע בחוק כי אין להתנות על הוראות חוק זה, אלא לטובת הסוכן המסחרי.

 

בסיכום על הסכם הפצה בין סוכן מסחרי לספק חלות הוראות חוק חוזה סוכנות וכין הסוכן יהיה זכאי לפיצוי בשל סיום חוזה התקשרות וע"פ האמור בחוק וזאת בניגוד למפיץ אשר עליו חוק זה אינו חל.

  • Facebook Social Icon
  • Google+ Social Icon

    הודעה לגולשי האתר

  * אתר זה נגיש לקריאת טקסטים לבעלי מוגבלויות בהתאם לפטור מחובת הנגישות לאתרים ע"פ תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות)(תיקון),  התשע"ח-2017. 

  * התוכן המובא באתר נכתב בלשון זכר מטעמי נכתב בלבד וואינו מהווה כל המלצה או תחליף לייעוץ משפטי פרטני מעו"ד בתחום.

  * כל הזכויות שמורות ואין לעתיק כל תוכן ותמונה ללא קבלת קודם לכך אישור בכתב מבעלי האתר, הדבר מהווה הפרת זכויות יוצרים ועשוי לשמש עילה לתביעה.

     2021- 2015 law-kobim.com