הערכת נזקי רכוש

קובי מתתיהו משרד עורך דין לנזיקין  לשירותכם

עורך דין נזיקין

ייעוץ משפטי בענייני כתבי תביעה והגנה

הגשת תביעות צרכנים כנגד ספקים ונותני שירותים

טיפול וייצוג משפטי בנזקי גוף ורכוש

תביעות רשלנות מקצועית

תביעות ליקויי בנייה

תביעות קטנות

תביעות נזיקין הבסיס המשפטי

לא פעם אנו חווים במהלך חיינו מכשול או מטרד אשר גרמו לנו לעוגמת נפש ו/או נזקי/ים.

אך כפי שציין זאת לא פעם בית המשפט באומרו - כי החיים עצמם מלאי סיכונים ולא כל מטרד ומכשול יש בהם בכדי להטיל אחריות נזיקית למתן פיצוי בגין נזקינו.

מכאן מתבקש שבתביעה נזיקית אכן יתקיימו בה כל יסודותיה של העוולה הנזיקית שבגינה אנו מבקשים לתבוע, כי זהו הבסיס המשפטי לעילות התביעה הנזיקית, וזאת לשם הוכחת אחריות נזיקית של המזיק לנזקינו.

חשיבות הוכחת הנזק - ככלל גובה הפיצוי הכספי נמדד מחומרת התנהגותו של המזיק וכן חומרתו של הנזק/ים שנגרמו ו/או שיגרמו לתובע. לכן אם מדובר בהתנהגות שכיחה ומינורית בחומרתה של המזיק ו/או שהנזק הוא שולי אם בכלל קיים - אזי בהמ"ש מתוקף סמכותו עשוי לדחות את התביעה הנזיקית בטענה של "עניין של מה בכך" ו/או שהתביעה אין בה אלא להיות תביעה קטנונית וטורדנית.

לסיכום - בטרם תוגש תביעה נזיקית לבית המשפט חשוב שעו"ד הבקיא בתחום הנזיקין יבחן האם אכן קיים בסיס משפטי להגשת התביעה דבר שעשוי למנוע הוצאה כספית מיותרת באם תידחה או תימחק התביעה על ידי ביהמ"ש.