top of page
תביעות נזיקין

קובי מתתיהו משרד עורך דין לתביעות  לשירותכם

עורך דין תביעות נזיקין

ייעוץ משפטי בענייני כתבי תביעה והגנה

הגשת תביעות צרכנים כנגד ספקים ונותני שירותים

טיפול וייצוג משפטי בנזקי גוף ורכוש

תביעות רשלנות מקצועית

תביעות ליקויי בנייה

תביעות חוזיות

תביעות קטנות

תביעות נזיקין הבסיס המשפטי

לא פעם אנו חווים במהלך חיינו מכשול או מטרד אשר גרמו לנו לעוגמת נפש ו/או נזקי/ים.

אך כפי שציין זאת לא פעם בית המשפט באומרו - כי החיים עצמם מלאי סיכונים ולא כל מטרד ומכשול יש בהם בכדי להטיל אחריות נזיקית למתן פיצוי בגין נזקינו.

מכאן מתבקש שבתביעה נזיקית אכן יתקיימו בה כל יסודותיה של העוולה הנזיקית שבגינה אנו מבקשים לתבוע, כי זהו הבסיס המשפטי לעילות התביעה הנזיקית, וזאת לשם הוכחת אחריות נזיקית של המזיק לנזקינו.

חשיבות הוכחת הנזק - ככלל גובה הפיצוי הכספי נמדד מחומרת התנהגותו של המזיק וכן חומרתו של הנזק/ים שנגרמו ו/או שיגרמו לתובע. לכן אם מדובר בהתנהגות שכיחה ומינורית בחומרתה של המזיק ו/או שהנזק הוא שולי אם בכלל קיים - אזי בהמ"ש מתוקף סמכותו עשוי לדחות את התביעה הנזיקית בטענה של "עניין של מה בכך" ו/או שהתביעה אין בה אלא להיות תביעה קטנונית וטורדנית.

לסיכום - בטרם תוגש תביעה נזיקית לבית המשפט חשוב שעו"ד הבקיא בתחום הנזיקין יבחן האם אכן קיים בסיס משפטי להגשת התביעה דבר שעשוי למנוע הוצאה כספית מיותרת באם תידחה או תימחק התביעה על ידי ביהמ"ש.

bottom of page