top of page
עורך דין לנזקי גוף,הערכת נקי גוף,עו"דנזקין
עורך דין לתביעות הערכת נזק

 עורך דין תביעות נזיקין

תביעות נזקי גוף ורכוש מהווים חלק ניכר מהתביעות המוגשות לבתי המשפט

האזרחיים בישראל.

לכן חשוב לדעת - שמשך ההליכים השיפוטים בתביעות נזקי גוף רכוש אורכים זמן רב עד שיקבע מועד לדיון ומוכרעת התביעה הנזיקית בקבלת פסק דין.

בהגשת תביעות נזקי גוף ורכוש וכן תביעות אזרחיות אחרות יש מספר אפשרויות העומדות לתובע העשויות להניב פיצוי נאות תוך הקטנת העלויות הכספיות בהגשת התביעה ומשך זמן סיום ההליך המשפטי בגינה, כגון:

- תביעה בסדר דין מהיר

- תביעה על סכום קצוב המוגשת ישירות להוצאה לפועל  

- תביעה קטנה

- בוררות

מכאן חשוב  כי בטרם תוגש תביעה לבית המשפט יבחן תחילה עורך דין לנזיקין את סיכויי הצלחתה וכן מה הוא ההליך המשפטי הנכון להגשתה.

bottom of page