קובי מתתיהו משרד עו"ד המתמחה במתן שירותים משפטיים בדיני החוזים, המשפט המסחרי ואזרחי.

בעבורכם קיבצנו מספר חוקים בתחומי דיני החוזים והסכמים המשפטיים, משפט מסחרי לעסקים וחברות ומשפט אזרחי.

דיני חוזים חקיקה                                       משפט מסחרי חקיקה                           משפט אזרחי חקיקה

חוק החוזים הכללי                                                פקודת החברות                                           חוק יחסי ממון

חוק החוזים האחדים                                             חוק עולות מסחריות                                    חוק השכירות והשאילה

חוק החוזים תרופות בשל הפרת חוזה                     חוק המכר                                                  תקנות הירושה